4 triki, kas palīdzēs kļūt finansiāli neatkarīgam no citiem

Finansiāli neatkarīgs cilvēks ir tāds, kur pats var nodroināt visu nepiecieamo, un kuram ir tik lieli iekrājumi, ka arī brīdī, ja pēkņi paliks bez darba vai gadīsies kāda cita neplānota situācija, viņ varēs kādu laiku izdzīvot ar to, kas viņam jau ir. Tas nozīmē, ka viņam nebūs jālūdz aizdevums draugam vai kādam ģimenes loceklim, vai […]

IT stratēģijas izstrāde

“Vienmēr koncentrējies uz priekējo vējstiklu, nevis atpakaļskata spoguļiem.” (Colin Powell) IT stratēģijas izstrāde paredz izstrādāt, saplānot un ieviest pareizu un veiksmīgu IT stratēģiju kaut kādam laika posmam. Tas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem priek IT un uzņēmumu vadītājiem, jo mūsdienu straujā attīstība neļauj veidot plānus nākamajiem desmit vai vismaz pieciem gadiem.

Projekta prasību specificēšana

“Plānošana bez rīcības ir veltīga, bet rīcības bez plānošanas ir fatāla.” (Cornelius Fitchner) Projekta prasību specificēšanas galvenā funkcija ir detalizēti aprakstīt plānotās sistēmas darbību. Sistēmas specifikācijā tiek paredzēti dažādi sistēmas izmantošanas gadījumi, lai būtu iespējams izstrādāt sistēmu atbilstoši pasūtītāja vēlmēm.

IT projektu vadīšana

“Mēģināt projektu bez projektu vadīšanas ir tāpat kā mēģināt spēlēt futbolu bez spēles plāna.” (Karen Tate) IT projektu vadīšana ir viena no svarīgākajām komponentēm, lai sasniegtu sekmīgu rezultātu. IT projektu vadīšana ir kā galva, kas dod signālus pārējam ķermenim, ko, kā un kurā brīdī darīt. Nauda, laiks un funcionalitāte – trīs galvenie faktori IT projektu […]

IT konsultācijas

“Gaidīt ir sapīgi, piedot ir sāpīgi, bet nezināt, ko darīt, ir vissāpīgāk” (Paul Coelho) IT konsultācijas ir saruna, kuras laikā tiek izrunātas klienta vajadzības un sniegtas atbildes uz interesējošajiem jautājumiem. Konsultāciju mērķis ir dalīties ar pieredzi un sniegt labākos risinājumus katrā situācijā. Kā noskaidrot īsto problēmas cēloni?

IT arhitektūras izstrāde

“Pilij mākoņos nav arhitektūras noteikumu un likumu.” (Gilbert K. Chesterton) IT arhitektūra ir māksla un zinātne vienlaikus. Māksla, jo katrā situācijā ir nepieciešams savs risinājums un nav vienota risinājuma visiem. Zinātne, jo nepietiek tikai uzzīmēt, bet ir jāsaprot arī ko un ar ko drīkst likt kopā.

Biznesa procesu automatizēšana

“Pesimisti jau ir sākuši uztraukties, kas varētu aizstāt automatizēšanu.” (John Tudor) Jebkura uzņēmuma viens no mērķiem ir darboties arvien veiksmīgāk un efektīvāk. Lai mūsdienās to varētu realizēt daudzām lietām ir jāsakrīt un jādarbojas nevainojami. Arvien svarīgāka kļūst biznesa procesu analīze un biznesa procesu automatizēšana. Iemācoties veiksmīgi analizēt biznesa procesus, Jūs varat iegūt lielas priekšrocības attiecībā […]